Partneři

VÁGNER POOL

ZODIAC POOL CARE


(Aktuální nabídka Destone
k dispozici na vyžádání)


 

 

NOVINKY

arr3Sledujte nás na Facebooku!Chcete být informováni o aktuálních novinkách a akcích? Sledujte náš nový Facebookový profil na... arr3máme platební terminál NA PRODEJNĚ NYNÍ MOŽNOST PLACENÍ KARTOU VČETNĚ BEZKONTAKTNÍ KARTY PŘES PLATEBNÍ...

KONTAKTY

MBAZENY KOMPLET s. r. o.
U Vlečky 1757/1
400 01 Ústí nad Labem
tel: +420 724 021 551
napište nám

ANKETA

Spoléháte při čištění bazénu na profesionály?

Ano 28% Ne 25% Nemám bazén 21% Využívám MBAZENY KOMPLET 26%

RADY A TIPY »
FAQ Koroze

Nerezová ocel

Nerezové oceli jsou slitiny železa a uhlíku, které obsahují nejméně 10,5 % chrómu. Nerezová ocel se často označuje v jednotném čísle, jako by šlo o jediný materiál.Americký ústav pro železo a ocel (AISI) rozeznává 60 nerezových ocelí jako zavedené slitiny. Chróm je legujícím prvkem, který poskytuje nerezovým ocelím jejich vlastnost odolnosti vůči korozi, jelikož ve spojení s kyslíkem vytváří na povrchu jemný průhledný ochranný povlak oxidu chrómu.


Druhy nerezových ocelí

Existují 4 základní velké skupiny klasifikované podle své metalurgické struktury: austenitické, feritické, martenzitické a duplexní.

Na trhu bazénů se používají tzv. “austenitické” oceli, tyto obsahují od 17 do 25 % chrómu a od 8 do 10 % niklu, Také obsahují několik prvků, aby byly dosaženy požadované pevnostní vlastnosti. Tyto oceli nejsou obvykle magnetické a nejsou přitahovány magnetem.


Druhy austenitických ocelí používaných v bazénech jsou následující:

14301 / AISI 304 / V2A: Cr: 18-20% & Ni: 8-12% Výtečná odolnost vůči korozi v prostředí čisté vody s malým znečištěním, ale nedoporučuje se pro slanou vodu.

14401 / AISI 316 / V4A: Cr: 16-18% & Ni: 10-14% & Mo: 2-3% Vyšší procento niklu a skutečnost, že obsahuje molybden, činí tuto ocel odolnější vůči chLoridům.

14404 / AISI 316 L: Procento uhlíku je sníženo o 0,03 až 0,035 %. Nižší procento uhlíku nabízí lepší podmínky pro svařování, ale nezaručuje vyšší pevnost.

Austenitické nerezové oceli poskytují dobrou kombinaci odolnosti vůči korozi a vlastností pro výrobní zpracování.


Druhy koroze, s nimiž se lze setkat

Odolnost nerezové oceli vůči rzi a korozi je způsobena VRSTVOU oxidu chrómu, která se vytváří na povrchu při styku s kyslíkem. Když se tato vrstva vytvoří, hovoříme o tom, že je nerezová ocel v pasivním nebo pasivovaném stavu. Pasivace je ochranná operace, jde o chemický útok, který slouží k vytvoření ochranných oxidů (vrstva oxidu chrómu).

Existuje několik rizik bránících úspěšnému používání nerezových ocelí. Když z nich ze všech zvolíme danou kvalitu, její koroze závisí na různých faktorech, jako je: místo, provozní médium, koncentrace a teplota.

Mnoha problémům lze zabránit zohledněním hrozících rizik a přijetím vhodných opatření k jejich odstranění.


Vnější Koroze:

Galvanická nebo kontaktní koroze: k tomuto druhu koroze dochází, když se za přítomnosti elektrody (kyselého roztoku nebo nakonec i samotné atmosférické vlhkosti) spojí dva kovové prvky s elektrickou vodivostí a vytvoří skutečnou baterii. Z těchto dvou prvků ten, který koroduje rychleji, je anodičtější než druhý. Nerezové oceli v pasivním stavu jsou čistě katodické (ušlechtilé) materiály, jak je uvedeno v seznamu níže.

Od Anodických ke katodickým materiálům:

•     Hořčík
•     Zinek
•     Hliník
•     Uhlíková ocel
•     Slitinová ocel
•     Ocel na odlitky
•     Martenzitické nerezové oceli (aktivní)
•     Feritické nerezové oceli (aktivní)
•     Austenitické nerezové oceli (aktivní)
•     Mosaz
•     Bronz
•     Měď
•     Mědinikl
•     Nikl
•     Inconel
•     Martenzitické nerezové oceli (pasivní)
•     Feritické nerezové oceli (pasivní)
•     Austenitické nerezové oceli (pasivní)
•     Titan
•     Stříbro
•     Zlato
•     Platina
•    

Proto by při připojování nerezových ocelí k jiným kovovým materiálům by měla být tato skutečnost vždy zohledněna, aby nedošlo k poškození anodičtějšího (méně ušlechtilého) materiálu.


Vnitřní Koroze:

Koncentrace a teplota: ať už na místě nebo v provozním médiu mohou existovat agresivní (určitá chemická činidla pro chlorinaci) ve vyšší nebo nižší koncentraci. Kyseliny budou agresivnější, když jsou zředěny v poměru 40 % a 80 %.

Teplota také ovlivňuje korozi. Za vyšších teplot jsou chemické a elektrochemické reakce urychlovány a proto se zvyšují veškeré aktivity urychlující korozi.

Koroze chloridy: na povrchu nerezové oceli se objevují důlky, když je ochranná pasivní vrstva porušena na malých oddělených místech a na povrchu se usazují chloridy. Nerezová ocel AISI304 dobře podporuje koncentrace chloridů a úrovně jiných chemických látek doporučených pro vodu v bazénech. Materiál odolává korozi více než ocel AISI304 nikoliv obecně, ale zejména v případě důlkové koroze.

Prvkem, o němž je nejvíce známo, že způsobuje tento druh koroze, je CHLÓR.
Nadměrné množství chloridů neboli HYPERCHLORINACE může vytvářet chemickou reakci (CHLORNAN SODNÝ CL-NA), která způsobuje velmi agresivní korozní jev. Aby byla nerezová ocel chráněná před působením chloridů, přidává se do slitiny MOLYBDEN (Mo) v množství 2 až 3 %.

V nerezové oceli tvoří molybden chemickou sloučeninu, která chrání materiál před důlkovou korozí. Chrom-nikl-molybdenové oceli, které považujeme za nerezové oceli, jsou odolné vůči určitým druhům rzi nebo koroze v souladu s jejich chemickými a mechanickými vlastnostmi.


Doporučené úrovně chemických látek ve vodě:

Hodnota pH: 7,2 – 7,8 ppm
Volný chlór: 1 – 3 ppm
Pevný vápník: 200 – 400 ppm
Alkaličnost: 100 – 150 ppm
Celkový obsah rozpuštěných látek (TDS): menší než 1000 ppm
Brom: 2,0 – 4,0 ppm
Měď: 0 ppm
Chloridy: méně než 140 ppm
Langelierův index: -0,3 – 0,3 ppm


Doporučení:

•     Dodržujte kroky uvedené na návodu a v pokynech k údržbě, které se dodávají ke každému příslušenství.

•     Veškeré příslušenství z nerezové oceli MUSÍ být uzemněné.

•     Zamezte dávkování chemikálií nebo agresivních produktů v blízkosti prvků z nerezové oceli, aby bylo zamezeno případné korozi nebo skvrnám rozstřikem. Oba produkty se nalévají do vody a dále produkty používané k čištění / dezinfekci prostoru kolem bazénu. Pokud k tomu dojde, opláchněte příslušenství vodou a vysušte.

•     Zamezte koncentracím prachu, solí, betonových přísad, nečistot a styku s jinými kovovými prvky (zejména železem), jelikož korozní procesy jsou těmito faktory podporovány.

•     Výrobky používané pro budovy nejsou příznivé pro nerezovou ocel. Zamezte instalaci příslušenství z nerezové oceli ve stejném zařízení během procesu výstavby / čištění; kdykoliv je to možné, instalujte je až po dokončení výstavby a vyčištění. Pokud to není možné, opláchněte po skončení prací části z nerezové oceli vodou a osušte.

•     Výrobky z nerezové oceli by měly být skladovány pouze  řádně zabalené a na vhodném místě, odděleně a vždy mimo chemické výrobky, které mohou vytvářet korozivní prostředí.

•     S příslušenstvím je nutné během instalace zacházet opatrně; je nutno se vyvarovat nárazům a škrábancům, jelikož se tím porušuje pasivační vrstva oceli s následným možným vznikem důlkové koroze.

•     Po instalaci do bazénu je nutné toto příslušenství používat výhradně za jejich předepsaným účelem (to platí zejména pro žebříky), nikdy jako podpěry pro doplňování chemických látek do vody bazénu. Chemikálie musí být doplňovány do vody pokud možno mimo díly z nerezové oceli v bazénu.


Chemické složení

Označení oceli                       
AISI USA              Euronorm EN 10088- 1    C            Si             Mn    P max      S
AISI-304               1.4301                              ≤ 0,07     ≤ 1          ≤ 2    ≤ 0,045    ≤ 0,015
AISI-316               1.4401                              ≤ 0,07     ≤ 1          ≤ 2    ≤ 0,045    ≤ 0,015

Označení oceli                   
AISI USA               Euronorm EN 10088- 1   N            Cr                    Mo           Ni
AISI-304                1.4301                             ≤ 0,11    17 a 19,5          -               8 a 10,5
AISI-316                1.4401                             ≤ 0,11    16,5 a 18,5       2 a 2,5      10 a 13


Čisticí přípravky by NEMĚLY být používány na nerezovou ocel, včetně:

•     Čisticích přípravků obsahujících chloridy, zejména přípravky obsahující kyselinu chlorovodíkovou.

•     Chlorná bělidla by neměla být používána na nerezové oceli. V případě náhodného použití nebo vystříknutí na povrch z nerezové oceli jej okamžitě opláchněte vodou,

•     Čističe stříbra by neměly být používány na nerezovou ocel.

Pro zamezení křížové kontaminace železnými částicemi se ujistěte, že čisticí přípravky nebyly před tím použity pro “normální” ocel (např. uhlíkovou ocel). Doporučujeme vyhradit materiály používané k čištění nerezových ocelí a používat je pouze pro tento účel.

DOPORUČUJEME NÁŠ ČISTICÍ PŘÍPRAVEK, KTERÝ JE V NAŠEM KATALOGU. OBRAŤTE SE NA SVÉHO PRODEJCE.


Čištění a údržba

I když jsou nerezové oceli v zásadě materiály odolné vůči korozi, které nevyžadují dodatečnou ochranu povrchu ke zlepšení jejich vzhledu a odolnosti, je nutné provádět určitou údržbu a čištění, aby bylo zajištěno, že povrchy z nerezové oceli zůstanou v dobrém stavu a že nebudou takto zhoršeny ani jejich estetické vzhledové vlastnosti, ani jejich odolnost vůči korozi.

Účelem těchto doporučení je poskytnout podporu instalačním firmám a vlastníkům z hlediska provádění účinného a efektivního čištění, aby bylo dosaženo výhod protikorozních charakteristik nerezové oceli.

Doporučujeme čištění výrobků pro odstranění zbytků (vápenec, chloridy…) a jiných škodlivých látek, které mohou ulpívat na nerezové oceli a způsobovat důlkovou korozi.


Frekvence čištění se může lišit v závislosti na okolních a povětrnostních podmínkách, kterým je výrobek vystaven, jakož i na kvalitě nerezové oceli:

Prostředí         Frekvence       Frekvence     Frekvence
+ 6 měsíců    3-6 měsíců    1-3 měsíce

Venkovské     AISI-304          -                        -   
(1.4301)

Městské         AISI-316          AISI-304          -  
(1.4401)          (1.4301)

Průmyslové    -                      AISI-316          AISI-304  
(1.4401)          (1.4301)

Mořské           -                      AISI-316          AISI-304  
(1.4401)          (1.4301)


Čistěte doporučenými výrobky nebo pastami na bázi kyseliny fosforové nebo dusičné, vždy používejte nylonové kartáče (nikdy ocelové), a pak opláchněte čistou vodou. Takto je dosaženo zachování výrobku v dokonalém stavu a zajištěna jeho odolnost.

Kvalitní nerezová ocel AISI-304 (1.4301) je schopna podporovat mnoho různých druhů vody za předpokladu, že splňují optimální podmínky týkající se koncentrace chemických látek pro dezinfekci, zejména koncentrace zbytkového chlóru (chloraminů).

U vnitřních bazénů nacházíme nepříznivější podmínky prostředí vlivem vyšší koncentrace korozivních výparů z chemikálií, proto je velmi důležité častější čištění.

V nejagresivnějších prostředích, jako jsou přímořské oblasti nebo oblasti s vysokou koncentrací průmyslu, nebo v bazénech se slanými chlorovacími činidly doporučujeme používat výrobky z kvalitní nerezové oceli AISI-316 (1.4401), jelikož mají vyšší koncentraci niklu a obsahují molybden (viz tabulku).

Nerezová ocel a slaná chlorovací činidla
Procento soli v bazénu se slaným chlorováním se pohybuje v rozmezí 3,5 g až 5 g / l (splašková voda obsahuje 50 g/l soli). Toto procento soli nepoškozuje nerezovou ocel, i když se doporučuje používat příslušenství z oceli třídy A316.

To, co opravdu nerezové oceli škodí, jsou vysoké koncentrace soli, a to i po krátká časová období. Spuštění slaného chlorování často zahrnuje doplňování značného množství soli do vody. Pokud je tato vysoká koncentrace soli v místě bazénu v blízkosti nerezového příslušenství, prvek z nerezové oceli bude poškozen, nejprve bude mít nečistý vzhled, který se rozšíří přes svařené části a pak přes zbývající část výrobku.

Nejlepší, co je možné udělat při spouštění doplňování slaného chlorovacího činidla, je pokud možno vyjmout příslušenství z nerezové oceli z bazénu a znovu jej instalovat poté, co procento soli dosáhne svých optimálních provozních parametrů.

UJISTĚTE SE O SPRÁVNÉ INSTALACI UZEMNĚNÍ.

Mzg5O